Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

DZP.382.ZO.23.2018

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Pakiet informacyjny do oceny zdolności kredytowej (pdf)

- Załącznik nr 3 do Zaproszenia - pakiet informacyjny do oceny zdolności kredytowej (zip)

                                                                                                                                                                                               

DZP.382.PN.08.2018

Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu: ID:18-463569-001 przesłane do publikacji w dniu 12.10.2018 r.

   opublikowane w DZUUE w dniu 16-10-2018 r. pod numerem 2018/S 199-453099 (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 2 do SIWZ (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (xls)

                                                                                                                                                                                                       

DZP.382.PN.07.2018

Dostawa aparatu USG oraz sfinktomanometru dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Wyjaśnienia do treści SIWZ (pdf)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf) !!!

- Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie terminu do składania ofert (pdf) !!!

- Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ (pdf)

- Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ (doc)

- Wyjaśnienia do SIWZ II (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

                                                                                                                                                                                                          

DZP.382.ZO.22.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę łóżka szpitalnego, elektrycznego z przeznaczeniem na salę pooperacyjną

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                               

DZP.382.ZO.21.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)
                                                                                                                                                                                                                

DZP.382.ZO.20.2018

Zaproszenie  do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu izby przyjęć przy SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 - Program Funkcjonalno-Użytkowy (zip)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf) zmiana terminu składania ofert !!!

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                          

Zamawiający: GMINA MIASTO SIERPC

UL. PIASTOWSKA 11A

09-200 SIERPC

 

W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA JAKO PEŁNOMOCNIK:

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. SŁOWACKIEGO 32

09-200 SIERPC

 

DZP.382.ZO.19.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu


- Zapytanie ofertowe (pdf)

- Zapytanie ofertowe (doc)

- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (doc)

- Wyjaśnienia do treści Zapytania

- Wyjaśnienia do treści Zapytania II

- Wyjaśnienia do treści Zapytania III

- Wyjaśnienia do treści Zapytania IV

- Wyjaśnienia do treści Zapytania V

- Informacja o zmianie terminu do składania ofert !!!

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                      

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dzierżawę budynku handlowo-usługowego (kiosku) wraz z gruntem pod nim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Unieważnienie postępowania

                                                                                                                                                                                                                   

DZP.382.ZO.18.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                    

DZP.382.ZO.17.2018

Dostawa sprzętu medycznego myjni – dezynfektora do kaczek i basenów wraz z rozdrabniaczem

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia - część II (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                     

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, OFERTOWY NA: Sprzedaż – złomu stanowiącego wyposażenie

po byłej  kuchni i pralni SPZZOZ w Sierpcu.

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                     

DZP.382.ZO.16.2018.

Dostawa narzędzi chirurgicznych, narzędzi diagnostycznych oraz kaset RTG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (doc)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia(pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                           

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dzierżawę budynku handlowo-usługowego (kiosku) wraz z gruntem pod nim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Unieważnienie postępowania

                                                                                                                                                                                                                   

DZP.382.ZO.15.2018

Dostawa ksiąg, druków medycznych i innych druków powszechnego użytku oraz pieczątek dla SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.14.2018

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (xls)

- Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Poprawiony Załącznik nr 4 do Zaproszenia (pdf)

                                                                                                                                                                                                                       

DZP.382.PN.06.2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA  PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW  OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (xls)

- wyjaśnienia do treści SIWZ (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                                                                                                                                                                                        

DZP.382.ZO.13.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na  położeniu kostki brukowej na   powierzchni lądowiska oraz drogi prowadzącej do lądowiska  w SPZZOZ  w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                            

DZP.382.ZO.12.2018

Dostawa tuszów i tonerów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                          

DZP.382.ZO.11.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Poradni Chirurgii Ogólnej działającej w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (doc)

- Unieważnienie postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                                                  

DZP.382.ZO.10.2018

Dostawa artykułów biurowych/tuszów i tonerów dla Samodzielnego Zespołu Zakładów opieki Zdrowotnej


- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia(pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia II(pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu postępowania (pdf)postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                                                        

DZP.382.ZO.09.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

-Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.PN.05.2018

ŚWIADCZENIE USŁUG ŻYWIENIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA GOTOWYCH POSIŁKÓW (CAŁODOBOWE WYŻYWIENIE) DLA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU.

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Załącznik nr 8 do SIWZ- Załącznik nr 8 do SIWZ

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf) 

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                        

DZP.382.PN.04.2018

Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu: ID:2018-054728 przesłane do publikacji w dniu 11.04.2018 r. opublikowane w DZUUE w dniu 14-04-2018 r. 

   pod numerem 2018/S 073-163039 (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 2 do SIWZ (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (xls)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                        

DZP.382.ZO.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (doc)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

Uwaga Zmiana Terminu Składania Ofert !!!

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia część II

- Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                                                        

DZP.382.ZO.07.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konserwacji oraz przeglądów technicznych sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (xsl)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (pdf)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                        

DZP.382.ZO.06.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę drobnego sprzętu medycznego  dla  SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 5 do Zaproszenia (doc)

- Wyjaśnienia do Zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                                                      

DZP.382.ZO.05.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc) 

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

 

DZP.382.ZO.04.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wywóz i utylizację odpadów medycznych wytwarzanych przez SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf) 

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia  (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia II (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                                                                                                                                                                                         

 

DZP.382.ZO.03.2018

Świadczenie usługi certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z aktualizowaną normą PN-EN wersja  ISO 9001:2015 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej   w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszeniae do złożenia ofrty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.PN.03.2018

Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (pdf)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (pdf)

- Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.02.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 6 do zaproszenia (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

 DZP.382.PN.02.2018

 Dostawa materiałów szewnych  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (doc)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ II (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz o unieważnieniu postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.01.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług obsługi prawnej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.PN.01.2018

Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu: ID:2018-010509 przesłane do publikacji w dniu 19.01.2018 r. opublikowane w DZUUE w dniu 20-01-2018 r.

   pod numerem 2018/S 014-029699 (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 2 do SIWZ (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (xls)

- Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (pdf)

- Wyjaśnienia do SWIZ (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

 

DZP.382.ZO.23.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 


- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 do zaproszenia (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.22.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby SPZZOZ w Sierpcu


- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.21.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu


- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Wzór umowy (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.20.2017

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby   SPZZOZ w Sierpcu

- zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- zaproszenia do złożenia oferty cenowej (doc)

- załącznik nr 4 do zaproszenia (doc)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

- Zmodyfikowany Załącznik nr 4 - Pakiet 3 (doc)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia część II (pdf)

- zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie pakietu nr 1, nr 3, nr 5 i unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 4. (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w zakresie pakietu nr 2 (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.19.2017

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu

- zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- zaproszenia do złożenia oferty cenowej (doc)

- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

 

DZP.382.PN.11.2017

DOSTAWA WIDEOGASTROSKOPU I WIDEOKOLONOSKOPU  DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 6 do SIWZ (doc)

- Wyjaśnienia do SIWZ i zmiana Załącznika nr 6 do SIWZ (09.11.2017 r.) (pdf)

- Zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ (doc)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż samochodu osobowego Peugeot Partner 1.6 HDI

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Unieważnienie postępowania 

                                                                                                                                                                                                                         

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż wyposażenia po byłej kuchni i pralni SPZZOZ w Sierpcu

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Unieważnienie postępowania

                                                                                                                                                                                                                         

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż samochodu osobowego Peugeot Partner 1.6 HDI

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- unieważnienie postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż wyposażenia po byłej kuchni i pralni SPZZOZ w Sierpcu

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- unieważnienie postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.17.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- zaproszenia do złożenia oferty cenowej (doc)

- zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.18.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywne dostawy klipsów naczyniowych do laparoskopii dla SPZZOZ  w Sierpcu. 

- zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- załącznik nr 4 (doc)

- wyjaśnienia (pdf)

- zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.16.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywne dostawy przez okres 24 miesięcy ciekłego azotu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu: DZP.382.ZO.16.2017.

- zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż samochodu osobowego Peugeot Partner 1.6 HDI

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Unieważnienie przetargu (pdf)

- zdjęcie

                                                                                                                                                                                                                         

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż wyposażenia po byłej kuchni i pralni SPZZOZ w Sierpcu

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Unieważnienie przetargu (pdf)

                                                                                                                                                                                                                           

DZP.382.ZO.15.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, znak sprawy: DZP.382.ZO.15.2017.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia(pdf)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia II(pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż samochodu osobowego Peugeot Partner 1.6 HDI

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Unieważnienie przetargu (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż wyposażenia po byłej kuchni i pralni SPZZOZ w Sierpcu

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Unieważnienie przetargu (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż samochodu osobowego Peugeot Partner 1.6 HDI

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Unieważnienie przetargu (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż wyposażenia po byłej kuchni i pralni SPZZOZ w Sierpcu

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Unieważnienie przetargu (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.14.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach RPO WM  dla SPZZOZ w Sierpcu, znak: DZP.382.ZO.14.2017.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 r.przez SPZZOZ w Sierpcu. 

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.PN.10.2017

Dostawa materiałów opatrunkowych, rękawic chirurgicznych i innych materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (xls)

- Wyjaśnienia do SIWZ (25.07.2017 r.) (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.07.2017 r.(pdf)

- Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie Pakietów nr 1 - 23, 25 – 28, 30 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 24 i 29 (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż wyposażenia po byłej kuchni i pralni SPZZOZ w Sierpcu

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Unieważnienie przetargu (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż samochodu osobowego Peugeot Partner 1.6 HDI

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Unieważnienie przetargu (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.PN.09.2017

„Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Sierpcu w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia”

- Ogłoszenie o zamówieniu ID:2017-093897 przesłane do publikacji w dniu 11.07.2017 r. opublikowane w DZUUE w dniu 13.07.2017 r. pod numerem: 2017/S 132-271085 (.pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf )

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc)

- Załącznik nr 1 do SIWZ (.doc)

- Załącznik nr 1 do SIWZ (.pdf)

- Załącznik nr 2 do SIWZ (.doc)

- Załącznik nr 2 do SIWZ (.pdf)

- Załącznik nr 2a do SIWZ (.doc)

- Załącznik nr 2a do SIWZ (.pdf)

- Załącznik nr 3 do SIWZ (.doc)

- Załącznik nr 3 do SIWZ (.pdf)

- Załącznik nr 4 do SIWZ (.doc)

- Załącznik nr 4 do SIWZ (.pdf)

- Załącznik nr 5 do SIWZ (.doc)

- Załącznik nr 5 do SIWZ (.pdf)

- Załącznik nr 6 do SIWZ (.doc)

- Załącznik nr 6 do SIWZ (.pdf)

- Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (ID:2017-106838) do Ogłoszenia o zamówieniu ID:2017-093897 przesłane do publikacji w dniu 11.07.2017 r. opublikowane w DZUUE w dniu 13.07.2017 r. pod numerem: 2017/S 132-271085 (.pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ z dn.02.08.2017 r.(.pdf )

- Informacja z otwarcia ofert (.pdf )

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (.pdf )

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.13.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług obsługi prawnej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.12.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 12.07.2017 R. GODZ. 11:00

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 6 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.11.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu,

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej (doc)

- Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego (pdf)

- Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego II (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

Zamawiający: GMINA MIASTO SIERPC
UL. PIASTOWSKA 11A
09-200 SIERPC

W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA JAKO PEŁNOMOCNIK:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. SŁOWACKIEGO 32
09-200 SIERPC

DZP.382.ZO.10.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 30.06.2017 R. GODZ. 11:00.

- Zapytanie ofertowe (pdf)

- Zapytanie ofertowe (doc)

- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (doc)

- Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego (pdf)

- Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego II (pdf)

- Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego III (pdf)

- Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego IV (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.09.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 5 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej (xls)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.PN.08.2017

Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów i laboratoryjnego systemu informatycznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

 UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 22.06.2017 R. GODZ. 11.00

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (doc)

- Wyjaśnienia do SIWZ (14.06.2017 r.) (pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ II (19.06.2017 r.)  (pdf)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.PN.07.2017

Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 08.06.2017 R. GODZ. 11.00

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (xls)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

- Modyfikacja do wyjaśnień do SIWZ (pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ II (06.06.2017 r. godz. 10.20)  (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                            

DZP.382.ZO.08.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na na dostawę kart do badań serologicznych metodą mikrokolumnowo-żelową wraz z niezbędnymi odczynnikami serologicznymi i dzierżawą sprzętu dla potrzeb Pracowni Serologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia (pdf)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia II (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                            

DZP.382.ZO.07.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                            

DZP.382.PN.06.2017

Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu ID:2017-052441 przesłane do publikacji w dniu 19.04.2017 r. opublikowane w DZUUE w dniu 20.04.2017 r. pod numerem: 2017/S 077-149714 (.pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf )

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc)

- Załącznik nr 2 do SIWZ (.doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (.xls)

- Wyjaśnienia do SIWZ (28.04.2017 r.)(.pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ (09.05.2017 r.)(.pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ (24.05.2017 r.)(.pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (.pdf)

                                                                                                                                                                                                                           

 DZP.382.ZO.06.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 4 do zaproszenia (doc)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej (12.04.2017 r.)(pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszj (pdf)

                                                                                                                                                                                                                            

DZP.382.ZO.05.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konserwacji oraz przeglądów technicznych sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 4 do zaproszenia (pdf)

- Załącznik nr 4 do zaproszenia (xls)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej - 17.03.2017 r. (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                             

 DZP.382.PN.05.2017

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu (drugie
postępowanie)

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                            

 DZP.382.ZO.04.2017

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę preparatów farmaceutycznych dla SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 4 do zaproszenia (xls)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 09.03.2017 r. (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                             

 DZP.382.PN.04.2017

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.03.2017 r. (pdf)

- Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                                                             

 DZP.382.PN.03.2017

Dostawa materiałów szewnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (doc)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.03.2017 r. (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                             

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Dzierżawę budynku handlowo-usługowego (kiosku) wraz z gruntem pod nim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej

- Ogłoszenie (pdf)

- Istotne warunki przetargu (pdf)

- Istotne warunki przetargu (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                             

DZP.382.ZO.03.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywne dostawy przez okres 24 miesięcy gazu medycznego typu ENTONOX dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, znak: DZP.382.ZO.03.2017.

- UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 13.02.2017 R.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej(pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                             

 DZP.382.PN.02.2017

 Dostawa materiałów szewnych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (doc)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert z dnia 03 luty 2017 r. (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                          

DZP.382.ZO.02.2017

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajem samochodu osobowego w systemie
wynajmu długoterminowego, znak: DZP.382.ZO.02.2017.


UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 18.01.2017 R.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 3 do Zaproszenia (doc)

- Wyjaśnienia oraz zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia oraz zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej II (pdf)

- Wyjaśnienia oraz zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej III (pdf)

- Unieważnienie postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

 DZP.382.ZO.01.2017

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, znak: DZP.382.ZO.01.2017.


- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                              

DZP.382.ZO.24.2016

Data publikacji: 29-12-2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę worków foliowych do gromadzenia i transportu odpadów medycznych i komunalnych dla SPZZOZ w Sierpcu,


- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik 4 do zaproszenia (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

DZP.382.ZO.23.2016

Data publikacji: 22-12-2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonywanie konserwacji dźwigów w SPZZOZ w Sierpcu dla SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik 4 do zaproszenia (doc)

- Załącznik 5 do zaproszenia (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

DZP.382.ZO.22.2016

Data publikacji: 15-12-2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportu sanitarnego dla SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

DZP.382.ZO.21.2016

Data publikacji: 15-12-2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę preparatów farmaceutycznych dla SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 4 do zaproszenia (xls)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

DZP.382.ZO.20.2016

Data publikacji: 08-12-2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę respiratora dla SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 4 do zaproszenia(doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

- Zmodyfikowany Załącznik nr 4 - Pakiet 3 (doc)

DZP.382.ZO.19.2016

Data publikacji: 22-11-2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonywanie konserwacji dźwigów w SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 4 do zaproszenia(doc)

- Załącznik nr 5 do zaproszenia(doc)

- Unieważnienie postępowania (pdf)

DZP.382.ZO.18.2016

Data publikacji: 22-11-2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

DZP.382.ZO.16.2016

Data publikacji: 08-11-2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajem samochodu osobowego w systemie wynajmu długoterminowego dla SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik 3 do zaproszenia (doc)

- Zmiana terminu składania ofert (pdf)

- Unieważnienie postępowania (pdf)

DZP.382.ZO.15.2016

Data publikacji: 02-11-2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika dla SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik 4 do zaproszenia (xls)

- Załącznik 5 do zaproszenia (doc)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf.)

DT.ZO.1.2016

Data publikacji : 19-10-2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę usług telekomunikacyjnych świadczonych drogą kablową w zakresie telefonii stacjonarnej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Zaproszenie do złożenia oferty (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

DZP.382.PN.08.2016

Data publikacji : 07-07-2016

Zakup w systemie ratalnym sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

 - Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 6a do SIWZ (pdf)

- Załącznik nr 6a do SIWZ (doc)

- Załącznik nr 6b do SIWZ (pdf)

- Załącznik nr 6b do SIWZ (doc)

- Wyjaśnienia do SIWZ oraz zmiana treści SIWZ (pdf)

- Dokumenty finansowe (do odpowiedzi na pytanie numer 66)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)